·

Svatební obřad, matrika, doklady, papírování a poplatky

Už máte datum svatby a teď se bojíte předsvatebního obíhání úřadů a papírování papírování kvůli svatebnímu obřadu? Není to tak hrozné, jak se může zdát, ale rozhodně se tomu nevyhnete. Zároveň je potřeba si rozmyslet, jaký typ svatebního obřadu je pro vás ten pravý a podle toho se následně odvíjí veškeré vyřizování a poplatky. Já vám to tedy aspoň usnadním. Ale možná si k tomu dejte něco dobrého, bude to krapet delší. 

V tomto článku najdete všechny potřebné informace k civilnímu, církevnímu i symbolickému obřadu, přehled církví, u kterých je možné se nechat oddat, aniž byste byli křtění, informace k potřebným dokladům, přehled poplatků, které se s uzavřením sňatku pojí, a užitečné odkazy. 

Svatební obřad – civilní, církevní nebo symbolický

Zamyslet se nad tím, jestli budete mít civilní, či církevní obřad, bude váš první krok v rámci svatebních oficialit. Ne, nepřeskakujte to a čtěte! Mnozí (nevěřící) snoubenci totiž automaticky volí obřad s úředníkem a matrikářkou a netuší, že mají i jiné možnosti. 

 1. Civilní obřad – pro nenáročné snoubence

Jak probíhá civilní obřad jistě víte. Oddávající, matrikářka, snoubenci a dva svědci s občankami, slavnostní řeč, dvakrát ANO, prstýnky, pusa, pár podpisů, hotovo. Dneska už svatby neprobíhají jen v obřadní síni na radnici nebo blízkém zámku, můžete se na matrice předem domluvit i na jiném vhodném místě. V takovém případě ale musíte být schopní se přizpůsobit, a to především časově. Pokud nechcete dělat kompromisy, možná pro vás bude vhodný více duchovní či symbolický obřad.

Pozitiva civilní svatby na radnici

 • nejste-li nároční a počítáte-li s obřadem v dopoledních či brzkých odpoledních hodinách, je civilní obřad nejjednodušší
 • všichni vědí, co od obřadu očekávat, jak bude probíhat
 • matrikářka pohlídá, kdo má kdy a z jaké strany přicházet, odcházet, kdy se dávají prstýnky, kdy je přípitek atp.
 • nemusíte na matriku chodit vícekrát, což v případě církevního či symbolického obřadu musíte
 • od 1. 1. 2024 nemusí být u obřadu přítomna matrikářka, mohou vás oddat i v nematriční obci a dokonce vás může oddat i poslanec či senátor

Negativa civilní svatby na radnici

 • matriky mají jasně dané oddací dny a časy, které zveřejňují každý rok či půlrok
 • většina matrik oddává pouze v sobotu, popř. v pátek
 • za obřad mimo matrikou určené termíny a místa zaplatíte správní poplatek 3000 Kč (pozor, už jsem viděla, že některé matriky si chytře určí oddací den třeba v úterý odpoledne, aby mohla vesele vybírat poplatky za nejpopulárnější, tedy páteční a sobotní termíny)
 • oddávající zpravidla pronáší předpotopní, univerzální řeč, v níž nezapomíná zmínit důležitost rodiny jako instituce, poděkuje rodičům snoubenců (což je hloupé, pokud třeba jeden nebo druhý rodiče nemá) a zmíní něco o výchově dětí (i když třeba děti nechcete nebo je mít nemůžete)
 • obřad musí začít včas kvůli dalším snoubencům, kteří jsou na řadě po vás, což může být krapet stresující
 • pokud chcete něco jinak, než jak je běžné, musíte se obrnit nervy a mít štěstí na ochotné matrikáře a oddávající

Průběh tradičního civilního svatebního obřadu

Před obřadem si od vás matrikářka vezme všechny čtyři platné občanky (snoubenců a svědků) a popř. prstýnky. Svatební hosté se usadí – přední řady jsou určené rodičům a nejbližší rodině snoubenců, místo na sezení musí mít také všechny starší osoby a těhotné ženy, ostatní mohou stát vzadu, pokud není dost míst. Začátek obřadu zpravidla všichni pozdaní podle hudby, matrikářka dohlédne na to, v jakém pořadí a kdy nastupují snoubenci. Nejprve jde ženich se svou maminkou, následně maminka nevěsty s otcem ženicha, svědci, družičky (pokud nesou vlečku, jdou až za nevěstou) a nakonec nevěsta se svým otcem. U oltáře zůstanou stát snoubenci a svědci, po stranách případně družičky. Na řadu přichází řeč oddávajícího (vážně se zkuste domluvit na něčem osobitějším, ty kydy se jinak nedají poslouchat). Po řeči oddávající přejde ke svatebnímu slibu, nejprve své ano řekne ženich, pak nevěsta. Následuje výměna prstýnků (zase začíná ženich), pak první manželský polibek a podpisy do Protokolu o uzavření manželství (nejprve ženich, pak nevěsta, svědek ženicha a svědek nevěst). Celý obřad můžete zakončit přípitkem (novomanželé, svědci, oddávající a matrikářka), následně zpravidla následují gratulace. Většinou se po gratulacích z obřadu prochází tzv. špalírem, tedy uličkou, kterou mezi sebou vaši hosté vytvoří.

~~~

Jak vidíte, civilní svatební obřad je dost nalajnovaný a ničím nepřekvapí. Pokud máte rádi tradiční svatby, je to skutečně jednoduchá cesta. Když to ale jen trochu půjde, domluvte se s úředníky na osobitějším projevu oddávajícího. Jestli vám na tom ale cokoliv vadí a říkáte si, že to teda přetrpíte, zvažte jinou formu svatebního obřadu. Protože právě o obřadu, o tom rituálu, o tom, že si přede všemi vyznáte lásku a úmysl spolu žít, svatba je. Nezahoďte prožitek jen proto, že se to běžně dělá takhle. Když to jen trochu půjde, domluvte se s úředníky na osobitějším projevu oddávajícího.

Civilní svatební obřad, oddávající, foto Simmer
Civilní obřad bude tak fajn, jak fajn bude oddávající ~ Foto: Simmer & Simmer

2. Církevní obřad – možnost i pro nekřtěné

Pokud jste věřící, asi v tomhle máte jasno. Církevní, nebo chcete-li duchovní obřad ale mohou absolvovat i nepokřtění snoubenci, což se moc neví. Ono těch církví totiž existuje celá řada a každá má svá pravidla. Katolická církev je svázána pravidly a katolický kněz vás může oddat pouze ve vysvěceném kostele, některé jiné církve ale nemají pravidla tak přísná.

Římskokatolická církev ~ svatba v kostele

Abyste se mohli vzít v římskokatolickém kostele při církevním obřadu, musí být alespoň jeden z vás křtěným katolíkem. Jste-li křtění oba, bude to snazší, pokud ale jen jeden, budete muset požádat biskupství o dispens, tedy povolení o uzavření manželství s nekatolíkem – oddávající kněz vám poradí. Dále to musí být váš první sňatek (ŘK církev neuznává rozvody, výjimkou je ovdovění), příslib, že přijmete do života děti a budete je vychovávat v katolické víře, a v neposlední řadě musíte absolvovat přípravu do manželství. S tou se doporučuje začít včas, ideálně rok před plánovanou svatbou. Přípravou vás nemusí provést váš oddávající kněz, může to být i někdo jiný – oblíbení jsou například Jan Špilar nebo Marek Orko Vácha, které rádi volí snoubenci, z nichž je jeden nevěřící.

Cena za svatbu v katolickém kostele

Za uzavření katolického sňatku není daná pevná částka, ale je zvykem předat finanční dar farnosti. Jeho výši snoubenci stanovují sami, obvykle dávají 1000 až 2000 korun, případně menší příspěvky varhaníkovi a ministrantům.

Průběh a délka katolického obřadu

Svatební obřad v kostele může být spojen se mší, ale nemusí – vynechává se především v případě, že jeden ze snoubenců není věřící. Po ní následují otázky pro snoubence, manželský slib, požehnání snubních prstenů a jejich následná výměna, modlitby za novomanžele a svaté přijímání. Spolu se mší obřad trvá max. 90 minut, bez ní obvykle 40 až 45 minut.

Oblíbení římskokatoličtí oddávající:
Katolický obřad svatba v kostele foto Simmer
Katolický obřad v kostele má svá pravidla ~ Foto: Simmer & Simmer

Apoštolská církev

Jednou z církví, která oddává i nevěřící, nepokřtěné snoubence, kteří nemusí být jejím členem, je Apoštolská církev. Navíc se svatební obřad může odehrát kdekoliv a kdykoliv, termín a místo je jen na vaší domluvě s oddávajícím pastorem. Možná vás bude zajímat i to, že Apoštolská církev nemá pro své duchovní předepsané roucho, na vaši svatbu tedy pravděpodobně oddávající přijde v obleku.

Cena za obřad Apoštolské církve

Uzavření sňatku před pastorem Apoštolské církve je zdarma, náklady spojené s přípravou a samotným obřadem se hradí z darů členů církve. Sluší se ale právě církvi darovat libovolnou finanční částku a tím se na nákladech podílet. Vzhledem ke vstřícnosti a flexibilitě pastorů se ovšem doporučuje alespoň 2000 Kč, když duchovní cestuje za vámi, pak třeba i 6000 Kč.

Délka apoštolského církevního obřadu

Před svatbou se s vámi bude chtít apoštolský kněží, kterého si vyberete, alespoň jednou setkat. Je to především proto, aby vás poznal a svatební obřad pak byl přímo o vás a pro vás. Obřad samotný pak trvá cca 40 minut.

Oblíbení apoštolští oddávající
svatební obřad apoštolská církev foto Simmer
Pastor Apoštolské církve nemá předepsané roucho a oddá i nevěřící ~ Foto: Simmer & Simmer

Církev československá husitská

Velice oblíbené jsou svatební obřady husitské církve, alespoň jeden ze snoubenců ovšem musí být jejím členem. Husičtí faráři a farářky oddávají i rozvedené, ti ovšem musí učinit před svatbou pokání. Zároveň spolu musí snoubenci absolvovat duchovní přípravu, a to buď formou rozhovorů s oddávajícím farářem, nebo v podobě kurzu pro snoubence a manžele vedeného zástupecem husitské církve. Nemusíte se bát příliš výrazného náboženského charakteru takové přípravy, bývá naopak velmi lidská, příjemná a zaměřená na váš šťastný společný život. Duchovní vás pozná a svatební obřad pak bude opravdu o vás jako páru.

Oblíbení husičtí oddávající

Českobratská církev evangelická

Také evangelíci oddávají i nekřtěné snoubence, přičemž mohou být i rozvedení. Před svatbou u evangelického duchovního absolvujete rozhovory, během kterých si budete povídat o manželství, životě i svých představách o svatebním obřadu. Svatba může proběhnout v evangelickém kostele i jiném vhodném místě, a to v kterýkoliv den. Pozor ale, velmi záleží na konkrétním faráři či farářce, jaké má podmínky. Přehled evangelických sborů, včetně farářů: https://www.e-cirkev.cz/sbory/

Oblíbení evangeličtí oddávající
evangelický svatební obřad foto Simmer
Foto: Simmer & Simmer

Náboženská společnost českých unitářů

Také unitáři oddávají i snoubence, kteří nejsou křtění, nemusí být členy jejich ani jiné církve. Jejich obřady jsou opravdu oblíbené, protože unitářští duchovní nemají předepsaný průběh obřadu. Tady nemusíte chodit ani na tzv. přípravy do manželství, ale je to jen k dobru, když svého oddávajího předem poznáte a domluvíte se s ním na průběhu obřadu. Díky tomu pak bude průběh daleko osobitější.

Přehled unitářských duchovních: http://www.unitaria.cz/organizace/duchovni.html

Oblíbení unitářští oddávající

3. Symbolický svatební obřad – pro náročné a alternativní snoubence

Symbolický svatební obřad volí v posledních letech čím dál více párů (i my). Je to totiž značná svoboda a taky ušetřených pěkných pár stovek i tisíc. Samozřejmě to v žádném případě není vhodná volba pro každého a je potřeba si ujasnit priority, zvážit všechna pozitiva i negativa. Rozhodně je to vhodná forma obřadu pro ty, kteří svatbu vnímají jako rituál. Ti, kteří řeší svatbu v první řadě z praktického hlediska a manželství pro ně začíná podpisem, volí spíš klasický civilní obřad.

Pozitiva symbolického svatebního obřadu

 • symbolický obřad můžete mít kdykoliv a kdekoliv
 • nemusíte čekat na zveřejnění volných termínů na matrice, což bývá zpravidla jednou za rok nebo za půl roku
 • nemusíte se ohlížet na oddací dny, půlhodinové intervaly mezi obřady, ani zbylé volné termíny
 • ušetříte za poplatky matrice – za samotný svatební obřad, za obřad mimo obřadní síň a další blbosti (např. u nás v Liberci mají každý druhý čtvrtek v měsíci vyhrazený na tzv. rychloobřady – koná se to v předsálí obřadní síně, trvá to 15 minut, nikdo vám nenutí varhaníka a nezaplatíte ani korunu)
 • úplně klidně můžete zapomenout na občanky…
 • může vás oddat kdokoliv (např. kamarád) a jakkoliv, nebo si můžete jen sami přečíst sliby
 • vyhnete se svatebním fotkám, na nichž straší nevhodně oděná matrikářka (pardon, osobní zkušenost, muselo to ven…)

Negativa symbolického svatebního obřadu

 • na radnici se musíte dostavit spolu se svědky v domluvený termín tak jako tak
 • některé matriky nedokážou pochopit, že tam jdete jen kvůli papírům a nechcete výzdobu/varhaníka/řeč/kytky/prstýnky/obřadní síň, ale jen si podepsat papíry – možná budete muset obvolat menší města v okolí
 • v oddacím listě budete mít datum ze sňatečního obřadu na radnici, od stejného termínu také budete mít nové příjmení

Průběh symbolického svatebního obřadu

Podoba a délka symbolického svatebního obřadu naprosto a zcela záleží na vašich představách a přáních a na schopnostech vašeho oddávajícího (nebo oddávajících). Můžete si napsat vlastní sliby a během obřadu si je navzájem přečíst, můžete opakovat slib po oddávajícím, splnit během obřadu nějaký úkol nebo třeba nechat kolovat prstýnky mezi svatebními hosty, aby je ve svých dlaních zahřáli a tak požehnali vašemu svazku. Můžete si nechat převázat ruce stužkou nebo se společně napít z jedné sklenice, zapálit svíčku. Cokoliv. Nápadů najdete na celém širém internetu hromadu. Nebo to nechte čistě na fantazii toho, kdo vás bude oddávat.

Pokud se vám představa osobité svatby bez jasně daných pravidel zamlouvá a nevadí vám, že si vlastně budete muset říct ano dvakrát, jednou před zákonem a jednou před svými hosty, jděte do toho. Svatebčanům o tomhle rozhodnutí ani nemusíte říkat předem – oni zkrátka přijedou oslavit vaši svatbu. Možná se jen po obřadu podiví, že „on má jako povolení oddávat?“ a „kde je matrikářka?“ nebo „vy jste nic nepodepisovali?“

Já vám symbolický obřad ukážu ještě na konkrétních příkladech.
Blogerka Anie Songe měla nádhernou, intimní a osobitou svatbu s nejbližšími na Bali na pláži. Na tu „oficiální“ úřední s manželem několikrát zapomněli. Psala o tom na svém Instagramu.
Terez s Lukášem se úředně vzali týden před velkou svatbou. Přišli z práce, převlékli se v blízké kavárně a se svědky vyrazili na radnici. Za dvacet minut bylo hotovo. Výročí ale slaví podle data, kdy měli symbolický obřad na chalupě v Českém ráji, kde nevěstu k oltáři odvedl vlastní i nevlastní otec a kde je za přítomnosti sedmdesáti hostů vtipně oddali dva kamarádi ze studií. Tady si můžete přečíst článek z jejich svatby.
No a nakonec – i my jsme měli v létě 2021 symbolický svatební obřad, kdy nás oddal můj kamarád a učitel z vejšky. Přečíst si o tom můžete tady.


Svatba a matrika – formuláře, doklady, poplatky, termíny

Na matriční úřad se musíte oba dostavit, ať už jste si zvolili jakýkoliv typ svatebního obřadu. V téhle části se vám pokusím popsat vše, co se týče potřebných formulářů, dokladů a správních poplatků. Pro přehlednost jsem to rozdělila podle typu svatebního obřadu, ať to nemusíte číst celé.

Novela zákona o matrikách 2024

Od 1. 1. 2024 došlo ke změnám v matričním zákoně, které se dotýkají i správních poplatků za uzavření manželství. Ty jsou nyní sjednocené, aby bylo vše jednodušší a zároveň se zabránilo matrikám svévolně poplatky za svatby navyšovat nebo dokonce vymýšlet nové.

Poplatky, které nejsou zákonem stanovené, platit nemusíte! Služby, které vám ke svatebnímu obřadu nabídne úřad navíc, můžete vždy odmítnout, např. poplatek za živou hudbu, květinovou výzdobu, pronájem slavnostních prostor či přípitek. Zcela nezákonné pak jsou poplatky za dopravu na místo obřadu či čekání mezi obřady nebo odměny matrikářkám a oddávajícím – ty po vás nikdo vůbec nemůže chtít.

Klasický civilní obřad – co vyřídit na matrice

Pokud plánujete klasickou civilní svatbu s oddávajícím úředníkem, doporučuju zajít nebo zavolat na matriku s předstihem. Váš první kontakt s matrikářkou bude informativní a za účelem objednání svatby. Předá vám dotazník k uzavření manželství (ke stažení níže), nabídne volná data a časy oddání a vysvětlí vše potřebné. Některé matriky nabízejí objednání také online, abyste si rezervovali včas svůj termín, tak se mrkněte, jak to chodí u vás. Podruhé už přijdete na matriku oba, a to nejpozději 14 dní před plánovaným termínem svatby, přinesete potřebné doklady, potvrdíte datum, čas a místo obřadu a zaplatíte správní poplatky.

14 dní před svatbou donesete na matriku: vyplněný dotazník k uzavření manželství, rodné listy, platné občanské průkazy nebo cestovní pasy, jména svědků a případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o první sňatek

V den svatby: pověřte někoho, kdo bude občanky snoubenců a obou svědků hlídat a předá je matrikářce, a zároveň se ujistěte, že máte všichni občanky platné. A možná matrikářce připomeňte, jak se jmenují snoubenci, ať neustřihne růžky občanek svědků – true story, to jsem na jedné svatbě zažila. A chudák svědkyně se chystala na dovolenou…

Správní poplatky za civilní svatbu

Máte-li oba trvalý pobyt v ČR, za uzavření manželství v úřadem stanovené dny a na určeném místě neplatíte nic. Mimo stanovené obřadní dny, časy a místa se platí poplatek 3000 Kč (od 1. 1. 2024 dle novely matričního zákona).

Pozor, některá města jsou pěkně vypočítavá a mají schválně stanovené obřadní dny třeba na středu, aby mohla vymáhat poplatek za nejžádanější páteční a sobotní obřady.

Tzv. rychloobřad (úřední akt)

Když si zvolíte svatbu se symbolickým obřadem, na matriku stejně přijít musíte. Stejně jako v případě klasické úřední svatby musíte přijít na matriku oba a přinést všechny výše uvedené doklady a vyplněný dotazník k uzavření manželství. Pokud si chcete jenom podškrábnout papíry, zeptejte se na možnost rychloobřadu. Úřední akt jen se svědky, matrikářkou a oddávajícím trvá zhruba 10 minut, oddávající pronese jen základní, zkrácenou řeč a je to.

Církevní svatba – co vyřídit na matrice

Také v případě církevní svatby se musíte předem dostavit na příslušný matriční úřad a požádat o vydání Osvědčení o splnění všech požadavků zákona pro uzavření platného sňatku před orgánem církve, za které zaplatíte správní poplatek 500 Kč (od 1. 1. 2024 dle novely matričního zákona).

K vydání osvědčení potřebujete: vyplněnou žádost o vydání osvědčení (není jednotný formulář pro celou ČR), vyplněný dotazník k uzavření manželství, rodné listy, platné občanské průkazy nebo cestovní pasy, jména svědků a případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o první sňatek.

Toto osvědčení pak při dokládáni na církevní matriku nesmí být starší 6 měsíců. Další podrobnosti k průběhu církevního sňatku se dozvíte ve své farnosti a u svého faráře.

Svatba s cizincem v Česku – co vyřídit na matrice

Toho papírování budete mít v případě, že je jeden z vás cizinec a berete se v Česku, trochu víc. Společně se dostavíte na matriku a kromě vyplněného dotazníku k uzavření manželství a jmen svědků předložíte potřebné doklady a dokumenty.

Snoubenec občan ČR předkládá: rodný list, platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně úmrtní list či rozvodový rozsudek, pokud nejde o první sňatek

Snoubenec cizinec předkládá: rodný list (úředně přeložený do češtiny), doklad prokazující totožnost (občanka, řidičák, pas), doklad o státním občanství (pas), vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (má platnost 6 měsíců, vydává příslušný úřad v zahraničí nebo velvyslanectví dané země v Česku), popř. úmrtní list či rozvodový list, pokud nejde o první sňatek

Je možné, že cizincovy dokumenty bude potřeba ještě opatřit tzv. vyšším ověřením (apostilou), pokud mezi ČR a daným státem není mezinárodní smlouva, která by toto odpouštěla. Zda toto opatření budete potřebovat, to vám poví matrikářka. Teoreticky.

Správní poplatky za svatbu s cizincem 2024

 • 3000 Kč, pokud má trvalé bydliště v ČR jen jeden z vás; 5000 Kč, pokud ani jeden
 • 500 Kč za vydání vysvědčení k právní způsobilosti k uzavření manželství s cizincem
 • 100 Kč za vydání vícejazyčného standardního formuláře
 • 3000 Kč za oddání mimo stanovené obřadní dny, časy a místa (pokud se vás to týká)

Na svatebním obřadu, kde je jeden z páru cizincem nebo je neslyšící, také musí být přítomen soudní tlumočník. Což ovšem nezaručí správný překlad, na česko-italské svatbě našich kamarádů tlumočnice během obřadu prohodila dvě části a ženich k pobavení především italských hostů (protože my ostatní nerozuměli) řekl své Si hned dvakrát…

Svatba s cizincem v zahraničí

Pokud je jeden z vás cizinec a chcete se vzít v jeho rodné zemi, pak bude snoubenec-Čech potřebovat především Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (vydává matrika příslušná vašemu poslednímu trvalému bydlišti v ČR, ale ne každá, zavolejte si včas na tu svou a zeptejte se) a ověřenou kopii rodného listu. Pro oba tyto dokumenty vydané v ČR pak možná budete potřebovat také tvz. vyšší ověření, a to buď apostilací, nebo superlegalizační doložkou. Zda zrovna vy toto vyšší ověření budete potřebovat nebo ne, by vám měli říct na příslušném matričním úřadě či velvyslanectví, ať už v ČR, nebo v zahraniční destinaci. Další požadované dokumenty pak záleží na konkrétní zemi.

Svatba českých občanů v zahraničí

Spousta snoubenců touží po svatbě v zahraničí, třeba na Islandu nebo někde u moře. Papírování je v takovém případě zbytečně zdlouhavé a opravdu složité a já osobně bych vám doporučila symbolický obřad. Pozvěte své hosty do zahraniční destinace a uspořádejte celou svatbu tak, jak jste si vysnili. A až se vrátíte domů, stvrďte svůj sňatek i po právní stránce na úřadě (vizte odstavec rychloobřad výše).

Registrované partnerství

Bohužel stále nemáme manželství pro všechny, ale alespoň se stejnopohlavní páry mohou od ledna 2024 registrovat na všech matričních úřadech.

Užitečné odkazy


Už máte ve svém svatebním obřadu jasno? Já doufám, že i díky tomuto článku přibyde více symbolických obřadů, které jsou podle mě krásně osobité a dají se udělat kdykoliv a kdekoliv.
Užívejte!
Lucie


Články ze série Plánování svatby krok za krokem:

Jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *